Jennifer Choi

Jennifer Choi

Worldwide Immigration Networks Inc.

ICCRC Member No. R409095
Worldwide Immigration Networks Inc.
ICCRC Member No. R409095

ceo / Iccrc licensed consultant

Ji-Yung Choi (Jennifer)
ICCRC NO. R409095

JC WINs INC đã tư vấn cho các khách hàng về di trú Canada từ năm 2003. Di trú không phải là một quá trình dễ dàng, mà nó cần có thời gian và sự nỗ lực cùng với sự hiểu biết rõ ràng về luật và quy định di trú.

Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng, có những người là nạn nhân của những đường dây di cư và những người gặp các vấn đề phức tạp về thị thực. JC WINs cam kết sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về di trú Canada bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp.

Ji-Yung Choi (Jennifer)
CEO / ICCRC Member No. R409095

JC WINs INC đã tư vấn cho các khách hàng về di trú Canada từ năm 2003. Di trú không phải là một quá trình dễ dàng, mà nó cần có thời gian và sự nỗ lực cùng với sự hiểu biết rõ ràng về luật và quy định di trú.

Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng, có những người là nạn nhân của những đường dây di cư và những người gặp các vấn đề phức tạp về thị thực.

JC WINs cam kết sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng về di trú Canada bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp.

JC WINS

OUR PRIDE SERVICES

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo luật và quy định về Di Trú (IRPA và IRPR) với giấy phép chính thức từ ICCRC.

Tư vấn nhập cư

Từ các chương trình của tỉnh bang đến tất cả các chương trình của liên bang, chúng tôi sẽ tư vấn về di trú với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.

Sinh viên quốc tế

Chúng tôi sẽ không tính phí cho quá trình xin nhập học tại các trường mà JC WINs làm đại diện. Nếu khách hàng đăng ký đến trường mà JC WINs không phải là đại diện, chi phí có thể sẽ được tính.

Các trường hợp đặc biệt

Đơn xin LMIA, khôi phục, phục hồi tình trạng, TRP, hồ sơ du lịch, hồ sơ xin quốc tịch, gia hạn thẻ PR

Các trường hợp xin thị thực

Giấy phép du học và gia hạn, Giấy phép lao động và gia hạn, Thị thực du lịch và gia hạn, Khôi phục thị thực.

Dịch vụ hỗ trợ định cư

Đối với việc định cư của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp một dịch vụ chi tiết  để hỗ trợ việc di cư của khách hàng.

Dịch vụ này bắt đầu từ việc đón tại sân bay, đăng ký nhập học, ngân hàng, cũng như các hoạt động cần thiết khác trong cuộc sống tại Canada.

IRPA(Immigration Law) Section 91

Xin vui lòng chú ý!

Chuyên viên tư vấn về di trú và thị thực, và đại diện tại Canada

Theo luật Bảo vệ người di trú và tị nạn (IRPA), điều 91 có quy định về người có thể cung cấp dịch vụ tư vấn hợp pháp hoặc là người đại diện hợp pháp.

Chỉ thành viên ICCRC hoặc luật sư ở Canada mới được phép làm việc này. Khách hàng sẽ điền vào đơn mẫu “Sử dụng người đại diện” cùng với chữ ký của khách hàng, để người đại diện có thẩm quyền làm đại diện cho hồ sơ của khách hàng với Bộ Di trú Canada

Nếu không, khách hàng sẽ không được pháp luật bảo vệ, khi khách hàng sử dụng người không có giấy phép để đại diện cho hồ sơ của khách hàng. Để kiểm tra xem người đại diện có phải là chuyên viên tư vấn di trú được cấp phép hay không. Khách hàng có thể nhấn vào liên kết sau để tìm hiểu.

캐나다 이민 상담, 비자 대행 규정

Theo luật Bảo vệ người di trú và tị nạn (IRPA), điều 91 có quy định về người có thể cung cấp dịch vụ tư vấn hợp pháp hoặc là người đại diện hợp pháp.

Chỉ thành viên ICCRC hoặc luật sư ở Canada mới được phép làm việc này. Khách hàng sẽ điền vào đơn mẫu “Sử dụng người đại diện” cùng với chữ ký của khách hàng, để người đại diện có thẩm quyền làm đại diện cho hồ sơ của khách hàng với Bộ Di trú Canada.

Nếu không, khách hàng sẽ không được pháp luật bảo vệ, khi khách hàng sử dụng người không có giấy phép để đại diện cho hồ sơ của khách hàng. Để kiểm tra xem người đại diện có phải là chuyên viên tư vấn di trú được cấp phép hay không. Khách hàng có thể nhấn vào liên kết sau để tìm hiểu.

Tư vấn di trú hoặc thị thực thông qua trực tuyến

Nếu khách hàng không sống tại Canada, chúng tôi có thể tư vấn thông qua Zoom hoặc Google Hangout

Gặp gỡ với chuyên viên tư vấn

Hẹn gặp chuyên gia tư vấn (tại văn phòng 99 Scurfield Blvd. Winnipeg, MB, Canada)

Tư vấn qua cuộc gọi điện thoại

In Canada 204-942-7065
Kakao Talk ID “myjcwins”

Tư vấn qua email

Tư vấn di trú hoặc thị thực thông qua trực tuyến

Nếu khách hàng không sống tại Canada, chúng tôi có thể tư vấn thông qua Zoom hoặc Google Hangout

Gặp gỡ với chuyên viên tư vấn

Hẹn gặp chuyên gia tư vấn (tại văn phòng 99 Scurfield Blvd. Winnipeg, MB, Canada)

Tư vấn qua cuộc gọi điện thoại

In Canada 204-942-7065

Kakao Talk ID myjcwins

Tư vấn qua email