Lịch sử công ty

Quá trình thành lập và hoạt động của JC Wins

2020

Hội thảo sinh viên quốc tế in Moldova (Eastern Europe)

Educanada Virtual Fairs in Asia Pacific with MITT College

^
2019

Hội thảo sinh viên quốc tế với trường MITT in Seoul

^
2017

Hội thảo ‘Định cư sau du học’ in Seoul

^
2016

Hội thảo về Đầu tư, định cư
in Ho Chi Minh City, Vietnam

Assiniboine Comunity College
Tạo chương trình quốc tế đầu tiên in Brandon, Canada

Đóng văn phòng di trú USA in Vancouver, Canada

^
2015

Mở văn phòng di trú USA in Vancouver, Canada

^
2014

Hội thảo sinh viên quốc tế với trường MITT in Seoul

Hội thảo về Đầu tư, định cư in Beijing, China

Lấy giấy phép nhập cư tại tỉnh Saskatchewan

^
2013

Hội thảo Luật lao động với sở lao động Manitoba và JC WINs in Winnipeg, Canada

^
2012

Thay đổi tên công ty thành JC Worldwide Immigration Networks Inc.

Văn phòng được chuyển đến 134 – 99 Scurfiled Blvd

Hội thảo về định cư in Seoul

^
2011

Hội thảo về Đầu tư, định cư with Red River College in Seoul

Hội thảo về Đầu tư, định cư with Red River College in Beijing, China

^
2006

Tham gia vào hội chợ Giáo dục quốc tế và di cư in Seoul

^
2005

Hội thảo chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba đầu tiên với viên chức di trú Manitoba in Winnipeg, Canada

^
2004

Lấy được giấy phép tư vấn di trú CSIC đầu tiên

^
2003

Thành lập công ty tư vấn di trú ARCHE Immigration & Settlement Consulting Company

GET IN TOUCH

Chúng tôi hướng tới cung cấp thông tin chính xác và hợp pháp theo Luật và quy định về Di trú

Nếu khách hàng gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, xin vui lòng cho chúng tôi biết và gởi thư điện tử (email) tại [email protected]

Logo
Address: 134-99 Scurfield Blvd Winnipeg, MB Canada R3Y 1Y1
Phone: 204-942-7065 / Kakao Id: myjcwins
Fax: 204-489-8033
E-Mail: [email protected]
Home Page: www.jcwins.com

Chương trình Di trú

Chương trình liên bang

Federal Skilled Worker

Federal Trade Worker

Canadian Experience Class

Chương trình tỉnh bang

Manitoba

Saskatchewan

British Columbia

Ontario

Alberta

Nova Scotia

Newfoundland and Labrador

Prince Edward Island

Pilot Project

AIPP

RNIPP

Công ty giới thiệu

Lời ngỏ từ CEO

Lịch sử công ty